தொழில் செய்திகள்

மேலும் தொழில் தொடர்பான செய்திகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

 • ஹைட்ராலிக் வால்வின் வடிவமைப்பு முக்கியமாக ஹைட்ராலிக் வால்வு குழுவின் வடிவமைப்பிற்காக உள்ளது, மேலும் ஹைட்ராலிக் வால்வு குழுவின் வடிவமைப்பிற்கு முன் எண்ணெய் சுற்று கருதப்பட வேண்டும். எண்ணெய் சுற்றுகளின் எந்த பகுதிகளை ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம்.

  2021-11-24

 • தடி இல்லாத குழியிலிருந்து அழுத்தம் எண்ணெய் நுழையும் போது, ​​பிஸ்டனின் மிகப்பெரிய பயனுள்ள பகுதியைக் கொண்ட சிலிண்டர் நீட்டிக்கத் தொடங்குகிறது, மேலும் அது முடிவை அடையும் போது, ​​பிஸ்டனின் இரண்டாவது பயனுள்ள பகுதியுடன் சிலிண்டர் நீட்டிக்கத் தொடங்குகிறது. டெலஸ்கோபிக் ஹைட்ராலிக் நீட்டிப்பு வரிசை பெரியது முதல் சிறியது, இது நீண்ட வேலை பக்கவாதத்தைப் பெறலாம்.

  2021-11-20

 • டை ராட் ஹைட்ராலிக் என்பது ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர் ஆகும், இது முக்கியமாக இழுக்கும் சக்தியை உருவாக்குகிறது. நிச்சயமாக, இது உந்துதலையும் உருவாக்க முடியும், ஆனால் இது பெரும்பாலும் மெல்லியதாகவும் அழுத்தத்தின் கீழ் நிலைத்தன்மையை இழக்க எளிதாகவும் இருக்கும்.

  2021-11-10

 • ஹைட்ராலிக் பம்ப் என்பது ஹைட்ராலிக் அமைப்பின் சக்தி கூறு ஆகும். இது இயந்திரம் அல்லது மின்சார மோட்டாரால் இயக்கப்படுகிறது, ஹைட்ராலிக் தொட்டியில் இருந்து எண்ணெயை உறிஞ்சி, அழுத்த எண்ணெயை உருவாக்கி அதை வெளியேற்றுகிறது, மேலும் அதை இயக்கிக்கு அனுப்புகிறது. ஹைட்ராலிக் பம்ப் கட்டமைப்பின் படி கியர் பம்ப், பிளங்கர் பம்ப், வேன் பம்ப் மற்றும் ஸ்க்ரூ பம்ப் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  2021-11-05

 • ஹைட்ராலிக் சிலிண்டரின் தோல்விகளில், வெளிநாட்டுப் பொருள் ஹைட்ராலிக் சிலிண்டரில் நுழையும் போது தீர்மானிக்க கடினமாக உள்ளது என்பது மிகவும் சிக்கலானது.

  2021-10-29

டெல்
மின்னஞ்சல்